O firmie

Domestic Oil tankuje,      
Domestic Oil serwisuje.....
I kotłownia nie szwankuje!


ALE DO RZECZY


     Firma nasza od 14 lat specjalizuje się w dostawach lekkiego oleju opałowego i napędowego oraz w specjalistycznym transporcie paliw płynnych. W wyniku dotychczasowej działalności pozyskaliśmy ponad 600 stałych odbiorców uzyskując opinię profesjonalnego dostawcy oraz wiarygodnego kontrahenta w krajowych zakładach rafineryjnych. Posiadamy wymaganą koncesję na obrót paliwami płynnymi, a rękojmią jakości dostarczanych paliw i poziomu świadczonych usług może być fakt nadania nam przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. certyfikatu autoryzowanego dystrybutora lekkiego oleju opałowego.

     W ramach organizacji systemu kompleksowej obsługi klienta od 1999 r. rozwinęliśmy działalność w zakresie sprzedaży, montażu i serwisowania olejowych i gazowych instalacji grzewczych. Uzyskaliśmy status autoryzowanego przedstawiciela uznanych firm w tej dziedzinie m.in.: Buderus, Viessmann, De Dietrich, Ulrich, ACV oraz innych proponując klientom szeroką ofertę urządzeń o zróżnicowanym standardzie i cenie. Prowadzenie dwóch wzajemnie uzupełniających się dziedzin działalności (dystrybucja oleju opałowego, olejowe i gazowe systemy grzewcze) procentuje m.in. specjalną troską o wysoką jakość dostarczanego oleju jako niezbędnego warunku poprawnej i bezawaryjnej pracy urządzeń grzewczych.

     W ciągłej sprzedaży posiadamy ekologiczny lekki olej opałowy EKOTERM PLUS o parametrach fizyko-chemicznych odpowiadających wymaganiom technicznym każdej kotłowni olejowej.

W ramach naszej oferty proponujemy i gwarantujemy Państwo:wysoką jakość produktu
  - odpowiadającego parametrom odpowiednich norm, każdora­zowo potwierdzaną świadectwem (atestem) jakości,
terminowość i ciągłość dostaw
  - dostawy realizujemy według harmonogramu uzgodnio­nego z Zamawiającym, a w przypadku braku możliwości sprecyzowania ścisłego harmonogramu realizujemy dostawy zgłaszane z wyprzedzeniem 1-2 dni w okresie zimowym i l-go dnia w okresie letnim,
dostawy własnymi autocysternami
  - o pojemności 12000 litrów wyposażonymi w pompę tłoczącą, licznik przepływu, filtr dokładnego oczyszczania oraz zawory nalewcze z wężem o długości do 60 m lub cysternami-naczepami o pojemności do 32000 litrów z możliwością hermetycznego załadunku i rozładunku paliw,
rzetelność rozliczeń z odbiorcą
  - wszystkie nasze autocysterny posiadają legalizowane przepływomierze ( potwierdzone aktualnym świadectwem legalizacji Obwodowego Urzędu Miar ),
wielkość jednorazowych dostaw
  - zgodnie z wymaganiami odbiorcy,
fachowy i odpowiedzialny zespól kierowców
  - operatorów cystern zapewniający bezpieczeństwo i kulturę obsługi,
warunki płatności
  - przelew bankowy do 14- 21 dni
rabaty na olej
  oraz zniżki na przeglądy konserwacyjne i naprawy urządzeń grzewczych dla stałych klientów.

     Firma nasza spełnia wszelkie wymagania formalne do występowania w przetargach pub­licznych. Naszą wiarygodność potwierdza przynależność do Polskiej Izby Paliw Płynnych, a także brak jakichkolwiek zadłużeń wobec skarbu państwa, kontrahentów i pracowników.

     Specjalistyczne wykształcenie i branżowe przygotowanie kierownictwa i personelu naszej firmy ugruntowane doświadczeniem zdobytym w trakcie działalności na dynamicznie rozwijają­cym się rynku paliw płynnych stwarzają dodatkową gwarancję solidnej i satysfakcjonującej współpracy z naszymi Klientami.

DOMESTIC Oil - firma OK.! Super Olej Tanio wlej!